09 02

2 september

In Efeze 5:22-23 haalt Gods Woord Christus en Zijn Gemeente aan
als voorbeeld voor de verhouding man en vrouw in het huwelijk. Dit
wil niet zeggen, dat de Gemeente de bruid van Christus is. Dat kan
niet, want de Gemeente is Zijn lichaam. Uit het O.T. en ook uit
Openbaring blijkt duidelijk dat Israël de bruid is (o.a. Openbaring
21:9-12).
In Efeze 5 maakt Gods Geest ons duidelijk, dat de man het hoofd is
van de vrouw en dat hij haar moet liefhebben als zijn eigen lichaam,
zoals ook Christus Zijn Gemeente, die Zijn lichaam is, liefheeft. De
vrouw moet aan haar man onderdanig zijn, zoals de Gemeente aan
Christus haar Hoofd. In Genesis 3:16 heeft God de Schepper bepaald:
"De begeerte van de vrouw gaat uit naar haar man en deze zal over
haar heersen". Ze is niet de slavin van de man. God heeft haar tot een
hulp tegenover hem gemaakt (Genesis 2:18). In 1 Korinthe 11:3 zegt
het Woord, dat het Hoofd van iedere man is Christus, het hoofd van
de vrouw haar man en het Hoofd van Christus God. Deze Goddelijke
orde handhaaft God in de samenkomsten van de gemeente. Het is de
vrouw niet toegestaan in deze samenkomsten het woord te nemen
(1 Korinthe 14:34-35).
IN CHRISTUS zijn allen één, IN Hem is geen sprake van Jood of
Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk (Galaten 3:28).
IN CHRISTUS zijn de man en de vrouw elkaars broeder en zuster en
behoren ze elkaar lief te hebben, zoals Christus hen heeft liefgehad
(Johannes 13:34). Voor wat het huwelijk betreft, geeft Gods Woord
aan hen, die het geloofsleven beleven, o.a. de volgende vermaningen:
"Mannen hebt uw vrouw lief als uw eigen lichaam. Zoals Christus
Zich aan de Gemeente heeft overgegeven, behoort de man zich voor
zijn vrouw over te geven, haar te voeden en te koesteren. De vrouw
moet onderdanig zijn en man en kinderen liefhebben" (Titus 2:4-5).
Als man en vrouw in gemeenschap met de Heer en in
gehoorzaamheid aan Gods Woord het nieuwe leven beleven, zal in
hun hart en zo ook in hun huwelijk de vrede van Christus heersen
(Kolossensen 3:15). Hij is dan niet de gast in hun huis, doch de
HEER Die de leiding heeft.

Lezen: Efeze 5:22-23

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info