08 31

31 augustus

Jesaja 53:10 zegt van de Heer Jezus: "En het welbehagen des
HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan". Hiervan zongen
de engelen in de velden van Efrata, toen de Heiland der wereld werd
geboren. Het is het welbehagen des Heren, dat Hij Zich in Hem had
voorgenomen, om al wat in de hemelen en op de aarde is onder één
Hoofd, dat is Christus, samen te vergaderen (Efeze 1:9-10). Het is het
welbehagen des Heren om ons er toe te bestemmen als Zijn zonen te
worden gesteld door Jezus Christus (Efeze 1:5).
Gods grote plan der verlossing was reeds gereed voor de
nederwerping der wereld. Zijn wil, Zijn welbehagen zal tot in de
finesses worden volbracht. Het is alles "door Zijn hand", door Jezus
Christus Gods Zoon. "Door Zijn hand zal het gelukkiglijk
voortgaan".
Niets zal het werk der verlossing kunnen tegenhouden. Het zal zich
voortspoeden ten einde toe, het einde: "CHRISTUS en in Hem: God
alles en in allen" (1 Korinthe 15:28).
Het begin is: "Jezus Christus, Die ons heeft liefgehad en Zich voor
ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot
een welriekende reuk" (Efeze 5:2).
Het einde is "dat in Zijn Naam ALLE knie zich zal buigen van hen
die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en
ALLE tong zal belijden: Jezus Christus is de Here, tot eer van God de
Vader" (Filippensen 2:10-11).
In dit geweldige verlossingsplan was verborgen het wondere geheim
Gods: "Christus en Zijn gemeente, dat is Zijn lichaam" (Efeze 3:9-
10). Ook deze verborgenheid zal eens tot volle ontplooiing komen in
en door Christus Jezus, Die het Hoofd is, als Hij alles tot volheid
heeft gebracht (Efeze 4:10). Wij die in Hem geloven zijn reeds van
vóór de nederwerping der wereld opgenomen in het welbehagen
Gods (Efeze 1:4). Wij zijn begenadigd in de Geliefde, in Christus
onze Heiland (Efeze 1:5-7). Het is alles in en door Hem dat Gods
welbehagen ons deel werd.

Lezen: Efeze 3:8-12, 20-21

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info