08 27

27 augustus

In Christus zijn wij KINDEREN van God geworden. "Ziet, hoe grote
liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods
genaamd zouden worden en wij zijn het ook" (1 Johannes 3:1)
In Christus Jezus onze Zaligmaker kon God ons Zijn kinderen
maken. Wij mogen nu met Hem als onze Vader in gemeenschap
leven en in Zijn Huis verkeren. Zoals een goede aardse vader voor
zijn kind zorgt en het opvoedt tot volwassenheid, zorgt onze hemelse
Vader voor ons. Hij voedt ons op van kleine kinderen tot zonen. Als
het nodig is, tuchtigt Hij ons (Hebreeën 12:7-11).
Wij mogen Hem al onze zorgen toevertrouwen en behoeven in geen
ding bezorgd te zijn. Als wij zo in innige gemeenschap met Hem
leven, ons aan Hem geheel toevertrouwen, zal Zijn vrede, die alle
verstand te boven gaat, onze harten en zinnen (gedachten) bewaren in
Christus Jezus (Filippensen 4:6-7).
Als kind mogen we God, de Vader onze zonden belijden. Hij vergeeft
ons om Christus’ wil (1 Johannes 1:9).
In onze verhouding tot God, als kind tot Vader, hebben wij een
VOORSPRAAK, Jezus Christus de Rechtvaardige (1 Johannes 2:1).
Hij troost ons en bemoedigt ons en Zijn bloed reinigt ons van alle
zonde (1 Johannes 1:7).
Christus Jezus in onze HEER en MEESTER (Johannes 13:14). Onze
verhouding tot hem is: "Slaaf tot MEESTER ". Het nieuwe leven
beleven is: "Als slaven van Christus onze Heer, de wil Gods van
harte doen" (Efeze 6:6-7). Het is Gods bedoeling, dat wij door Jezus
Christus zullen leven (1 Johannes 4:9). HIJ moet het doel van ons
geloofsleven zijn. Gij dient Christus als HEER, zegt Gods Geest in
Kolossensen 3:24. Wij zijn slaven van Christus, door Hem gekocht
en betaald. Weest geen slaven van mensen, vermaant het Woord van
God in 1 Korinthe 7:22-23. Christus als onze Heer en Meester moet
alléén de zeggenschap over ons doen en laten hebben. "Beproevende
(toetst) wat de HERE welbehagelijk zij" (Efeze 5:10).

Lezen: Efeze 6:5-7

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info