08 24

24 augustus

In 2 Korinthe 1:21-22 zegt Gods Woord tot de gelovigen: "Maar Die
ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; Die
ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten
gegeven".
Wij zijn dus met de Heilige Geest gezalfd, verzegeld en hebben Hem
als onderpand. In 1 Johannes 2:20 en 27 spreekt het Woord ook over
onze zalving.
In Efeze 1:13-14 lezen we: "In Welken ook gij zijt, nadat gij het
woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord
hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld
geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is
van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner
heerlijkheid".
In het O.T., als God iemand tot een bepaalde taak riep, werd de
betrokken persoon door een profeet of priester gezalfd. Onze Heiland
is door God gezalfd met de Heilige Geest en met kracht (Handelingen
10:38). De Heer Zelf haalt de profetie uit Jesaja 61:1-2 omtrent Zijn
persoon aan: "De Geest des Heren is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd
heeft" (Lukas 4:18).
Ook wij, kinderen Gods, zijn door Hem gezalfd met de Heilige
Geest. Hoe belangrijk is het ons aan de leiding van Gods Geest toe te
vertrouwen.
Wordt vervuld met de Geest, vermaant God ons in Efeze 5:18. Dat
betekent, dat wij in ons hart en leven ruimte moeten maken voor de
Geest. Alle hindernissen opruimen en ons geheel uitleveren aan onze
Heer en Heiland, zodat Gods Geest in ons het nieuwe leven kan
openbaren.
Wij zijn niet alleen gezalfd, doch ook verzegeld. God heeft Zijn
eigendomsmerk op ons gezet. Nu kan geen macht in de hemel of op
aarde ons meer van Hem scheiden. In Christus zijn wij voor eeuwig
Zijn bezit, want wij zijn duur gekocht (1 Korinthe 6:20). Ons lichaam
is een tempel van de Heilige Geest, wij zijn niet meer van onszelf
(1 Korinthe 6:19).
De Geest is ook het onderpand van onze erfenis in Gods heerlijkheid.
Deze erfenis zal ons deel zijn, als wij in dit leven door geloof het
nieuwe leven beleven, geleid door Gods Geest. Dit nieuwe leven is:
"Christus IN ons, de hoop der heerlijkheid" (Kolossensen 1:27).

Lezen: 2 Korinthe 1:20-22

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info