08 14

14 augustus

Jezus Christus als Hogepriester is heilig, zonder schuld of smet,
afgescheiden van zondaren, hoger dan de hemelen, zegt Hebreeën
7:26. Hij is Priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizédek
(Hebreeën 7:17). Reeds in Psalm 110:4 wordt dit van Christus
gezegd. Over Melchizédek lezen we in Genesis 14:18-20 en in
Hebreeën 7:1-3.
Volgens de Mozaïsche wetten moest een priester leviet zijn en als
zodanig staan ingeschreven in het geslachtsregister. Hij mocht slechts
van zijn 30e tot zijn 50e jaar dienst doen (Numeri 4:3, Nehemia 7:63-
64). Melchizédek was Priester van de Allerhoogste God. Hij was als
priester niet onderworpen aan de bovengenoemde verordeningen. In
zijn priesterschap was hij type van Christus als Hogepriester. De
Heer Jezus stamde naar de mens niet uit Levi, doch uit Juda. Op
aarde had Hij dus nooit priester kunnen zijn. Hij is echter niet
Priester naar aardse afkomst, maar krachtens het onvergankelijke
leven (Hebreeën 7:16). Hij is boven de hemelen verheven. Hij is
Priester in EEUWIGHEID.
Omdat Hij de Eeuwige is en met Zijn eigen bloed eens en voor altijd
in het Heiligdom is binnengegaan, heeft Hij voor ons een EEUWIGE
verlossing verworven (Hebreeën 7:12). Juist doordat Hij in
eeuwigheid blijft, kan Hij ook VOLKOMEN zaligmaken wie door
Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te bidden
(Hebreeën 7:25).
"Volkomen zaligmaken", slaat niet op het feit, dat we nu zeker in de
hemel komen, doch het betreft ons geloofsleven dat we hier op aarde
beleven. "Wie door Hem tot God gaan", ook dit is NU. Altijd mogen
we vrijmoedig tot God gaan, altijd is onze Heiland, onze
Hogepriester, voor en met ons bezig bij God. Hoe wonderbaar
volkomen is het werk der verlossing dat God in Christus heeft
volbracht.
We mogen vrijmoedig tot God in Zijn Heiligdom gaan door het bloed
van Christus langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd
heeft. Láten we dan ook toegaan met een waarachtig hart in volle
verzekerdheid des geloofs.

Lezen: Hebreeën 10:19-22

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info