08 05

5 augustus

Paulus heeft van de Heer het apostelschap ontvangen om
geloofsgehoorzaamheid te bewerken onder al de heidenen voor het
evangelie van God aangaande Zijn Zoon (Romeinen 1:1-5).
Zonde en dood hebben hun intrede in de wereld gedaan, toen Adam
geloofsgehoorzaamheid aan God heeft afgewezen. Eva luisterde naar
de stem van de boze, nam de verboden vrucht en gaf ook Adam
ervan. In plaats dat Adam God geloofde, die gezegd had: "Ten dage
dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven", of, zoals de
grondtekst zegt: "stervende sterven", geloofde hij de woorden van de
boze, gesproken tot Eva en was God ongehoorzaam.
Vanaf dat ogenblik is er nooit meer een mens geweest, die in
volkomen geloofsgehoorzaamheid aan Zijn God heeft geleefd. Door
de zonde is de mens in het rijk van de dood terechtgekomen en er
was geen mogelijkheid voor hem zichzelf eruit te verlossen.
God heeft echter in Zijn wonderbare liefde Zelf verlossing gebracht.
Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, God van alle eeuwigheid, is
Mens geworden. Hij was volkomen Mens en heeft in volmaakte
geloofsgehoorzaamheid aan Zijn God het grote werk der verlossing
volbracht. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des
kruises (Filippensen 2:8).
God heeft door Hem volkomen genoegdoening ontvangen voor de
smaad Hem aangedaan door de zondigende mens. Jezus Christus is
opgestaan uit de doden en is gezeten aan Gods rechterhand. Thans
kan God het evangelie aangaande Zijn Zoon doen verkondigen en
door Zijn Geest geloofsgehoorzaamheid in het hart bewerken. Wij,
die geloven in Christus en kinderen Gods zijn, mogen het nieuwe
leven, het geloofsleven, beleven in gehoorzaamheid aan Gods
Woord. "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus
was", zegt Filippensen 2:5. Gods Geest wijst dan op de
geloofsgehoorzaamheid van Christus. Gods Geest wil die gezindheid
(dat gevoelen) in ons bewerken. Hoe heerlijk zulk een Heiland te
mogen geloven, te mogen gehoorzamen!

Lezen: Hebreeën.5:6-10

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info