07 29

29 juli

"Maar die de waarheid DOET, komt tot het licht, opdat zijn werken
openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn" (Johannes 3:21).
In 1 Johannes 1:6 lezen wij: "Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap
met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en
DOEN de waarheid niet". De waarheid doen, is een bepaalde
levenshouding. De waarheid doen, heeft met Jezus Christus te
maken. "De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden"
(Johannes 1:17). Hij is vol van genade en waarheid (Johannes 1:14). "Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen,
opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de
waarheid is, hoort Mijn stem", sprak de Heer tot Pilatus (Johannes
18:37).
Dit is de toetssteen, waaraan wij kunnen weten of wij de waarheid
doen: "Naar Zijn stem horen".
Buiten Christus om is geen waarheid, want Hij is, behalve DE Weg
en HET Leven, ook DE Waarheid. De waarheid doen, is naar Jezus
Christus luisteren, opmerken wat HIJ tot ons te zeggen heeft in Gods
dierbaar Woord.
God heeft ons de Geest der waarheid gegeven, Die ons de weg wil
wijzen tot al de waarheid (Johannes 16:13), als wij ons aan Zijn
leiding willen overgeven.
"Heilig ze in Uwe Waarheid; Uw Woord is de Waarheid", bad de
Heer voor ons tot de Vader (Johannes 17:17).
Ons door Gods Woord laten heiligen, opdat Gods Geest ons kan leren
de Heer waardig te wandelen en Hem in alles te behagen
(Kolossensen 1:10), dat is de waarheid DOEN.
"Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren", heeft de
Heiland gezegd (Johannes 14:23).
Dit is niet een verstandelijke instelling, doch een van het hart. Hem
liefhebben met geheel ons hart en aldus in en door Hem de waarheid
doen.
Als wij zo leven, zijn we niet in de duisternis en vrezen we het licht
niet, doch zullen wij vol blijdschap wandelen in het licht van Gods
aangezicht.
Lezen: 1 Johannes 1:5-9

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info