07 24

24 juli

Door de profeet Samuël had God koning Saul bevolen de
Amalekieten te verslaan. Al hun bezittingen moest hij in de ban doen.
Amalek was Israël aangevallen, toen zij nog in de woestijn waren.
Deuteronomium 25:18 zegt van hen: "Hoe hij u op den weg
ontmoette, en sloeg onder u in den staart al de zwakken achter u, als
gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet".
Amalek was een gezworen vijand van God en Zijn volk. Saul heeft
Amalek inderdaad verslagen. Hij was echter ongehoorzaam aan Gods
bevel en spaarde de koning der Amalekieten, Agag, en het beste van
het vee.
Toen Samuël Saul hierover bestrafte, antwoordde hij heel vroom, dat
hij het beste gespaard had om het aan de Heer te offeren. Samuël zei
hierop: "Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het
vette der rammen" (1 Samuël 15:22b).
Luisteren naar wat God ons zegt in Zijn Woord en Zijn stem
gehoorzamen, is vaak zo moeilijk voor ons. Het betekent ons richten
naar Hem en onze eigen wil opzij zetten.
In Jesaja 48:17-18 zegt de Heer tot Zijn volk: "Ik ben de HEERE, uw
God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan
moet. Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd hadt! zo zou uw
vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven
der zee".
Hoe hebben wij, die in Christus Jezus geloven, de waarheid van deze
woorden ondervonden!
Altijd heeft God het beste met ons voor, altijd omringt Hij ons met
Zijn liefde en trouw en wil Hij dat het ons welgaat. In Christus heeft
Hij ons die wonderbare vrede gegeven en in Hem Zijn gerechtigheid
geschonken. Wij zijn, toen wij behouden werden, gehoorzaam
geweest aan Zijn evangelie en hebben ons in geloof toevertrouwd aan
onze Verlosser en Zaligmaker. Nu wij kinderen Gods zijn, is het Zijn
bedoeling, dat wij in gehoorzaamheid aan Zijn Woord het nieuwe
leven leven.
"Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien
hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn" zegt Gods Geest
in Filippensen 4:9.
Lezen: 1 Samuël 15:17-23

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info