07 19

19 juli

In Daniël 3 lezen we de geschiedenis van Sadrach, Mesach en
Abednego, de drie joodse mannen die weigerden het gouden beeld,
dat koning Nebukadnezar had opgericht, te aanbidden. "Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen
uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o
koning! verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw
goden NIET zullen eren, NOCH het gouden beeld, dat gij hebt
opgericht, zullen aanbidden", hebben zij gezegd (Daniël 3:17-18).
We weten, dat de oven zevenmaal heter werd opgestookt, doch dat de
mannen ongedeerd bleven in het vuur, omdat er Eén bij hen was, Die
met hen in het vuur is gegaan.
God heeft deze gelovigen niet bewaard voor het vuur. Ze moesten er
ingaan. Zij gingen echter niet alleen, er was Eén bij hen, Die hen er
doorheen hielp. Maar zo niet, hebben de mannen gezegd. Zo God hen
niet uit het vuur zou redden en zij deze straf des konings met de dood
zouden moeten bekopen, zij zouden trouw blijven aan hun God.
Is hun geloof vaak niet beschamend voor ons?
Wij die zoveel meer bezitten dan zij. Die God kennen als onze
liefdevolle Vader en een Heiland hebben die Zijn leven voor ons gaf.
Wij laten ons soms zo gemakkelijk door moeilijkheden van de wijs
brengen.
"Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad
vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten
mij", zong David in Psalm 23:4.
HIJ is met ons, waarvoor zouden we dan vrezen? Al zien we de weg
niet, die Hij met ons gaat en gaan we door een duister dal, Hij is er
altijd. "Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31). God
is altijd vóór ons. Hij heeft ons lief met een eeuwige, onveranderlijke
liefde in Christus Jezus onze Heer. "En wij weten, dat dengenen, die
God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk
dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn" (Romeinen 8:28).
Zouden we dan niet stil en gelovig aan Zijn hand door het leven
gaan? Er is niemand die ons meer liefheeft, ons beter kent en beter
weet wat goed voor ons is dan Hij, Die Zichzelf in Christus aan ons
heeft gegeven.
Lezen: Daniël 3

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info