07 18

18 juli

"Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren" (Romeinen 14:8b).
Wij zijn DES HEREN! Als wij hierover gaan nadenken, wordt het
ons zo wonderlijk te moede.
Aan wie kunnen we beter toebehoren dan aan de Heer. Hij heeft door
het offer van Zijn leven bewezen, dat Hij ons liefheeft.
Voor ons, verloren in zonde en dood, heeft Hij Zijn heerlijkheid
verlaten. Hij volbracht het grote werk der verlossing zo volkomen,
dat voor ons niets anders meer is overgebleven dan in Hem te
geloven. Geloven in Hem, de eeuwige God, de Heer der heerlijkheid.
In Hem zijn we kinderen van God geworden en voor eeuwig Zijn
eigendom. Toen de Heer Jezus over ons tot Zijn Vader sprak, zei Hij: "Zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn" (Johannes
17:9-10).
Wij zijn opgesloten in de Goddelijke liefde van God de Vader en van
God de Zoon. Wij zijn DES HEEREN!
Daarom zegt Gods Geest tot ons: "Niemand van ons leeft voor
zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want hetzij dat wij leven, wij
leven den Here; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Here" (Romeinen 14:7-8).
Zo behoort het bij ons te zijn. Christus moet de heerschappij over ons
leven hebben. Daartoe is Hij gestorven en levend geworden, opdat
Hij over ons zou heersen (Romeinen 14:9). Wij zijn verlost uit de
slavernij van zonde en dood en mogen nu liefdeslaven zijn van Jezus
Christus, onze liefdevolle Heer en Meester.
Hij Die onze gerechtigheid, onze heiligmaking, onze verlossing is,
heeft er recht op dat Hij ook onze HEER is. Wie is groter en
heerlijker dan Hij? Hem geloven, Hem kennen, Hem liefhebben,
Hem welbehagelijk zijn!
Het brengt nu een diepe vrede met zich mede en eenmaal een delen in
Zijn heerlijkheid.
Als wij ons stellen onder de leiding van Gods Geest en zo het
geloofsleven leven in gehoorzaamheid aan het Woord, zal ons hart
met steeds groter vreugde zich verlustigen in die heerlijke waarheid: "Wij zijn des Heren!"
Lezen: Romeinen 14:7-9

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info