07 03

3 juli

"Door de verschijning van onze Zaligmaker Christus Jezus, Die de
dood heeft te niet gedaan, is leven en onverderfelijkheid aan het licht
gebracht", lezen we in 2 Timotheüs 1:10.
Onverderfelijk leven, het is
het leven in gemeenschap met God de Vader en Jezus Christus de
Heer.
Dit onverderfelijke leven, dat waarlijk leven is, kan slechts ons deel
worden als wij in geloof tot Christus Jezus gaan, want Hij is HET
Leven.
Hij alleen kan eeuwig, onverderfelijk leven geven. Hij heeft dit aan
het licht gebracht, dit wil zeggen: "Door Zijn dood en opstanding
heeft Hij de mens getoond, dat Hij inderdaad het Leven is, dat Hij
God de Zoon is Die leeft tot in alle eeuwigheden".
In Adam is het ganse mensdom in de dood terechtgekomen.
Jezus Christus, de Levensvorst, Die dood en hel overwon, heeft het
mogelijk gemaakt, dat de mens het onvergankelijk leven deelachtig
kan worden.
Wie in Hem gelooft, is opnieuw geboren en HEEFT eeuwig leven!
"Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt
ook de Zoon levend, Die Hij wil" (Johannes 5:21). "Ik en de Vader
zijn één" (Johannes 10:30).
Hier spreekt Jezus Christus, God de Zoon.
Zoals God de Vader, is ook God de Zoon absoluut soeverein.
"En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een ieder, die
de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe" (Johannes 6:40).
Dit eeuwige leven kunnen we uitsluitend in en door de Zoon
ontvangen, want, zo zei de Heer: "Niemand komt tot de Vader dan
door Mij" (Johannes 14:6).
Welk een wonderbare liefde en genade van God de Vader, dat Hij in
en door zulk een Heiland en Verlosser het eeuwige leven, dat nieuw
leven is, wil schenken. In en door Zijn geliefde Zoon is dit
onvergankelijk leven, dit Goddelijk leven, ons deel geworden! "Opdat wij zouden leven door Hem" (l Johannes 4:9).
Lezen: Johannes 5:20-24

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info