05 28

28 mei

"Blijft in deze Mijne liefde" (Johannes 15:9).
De liefde van onze Heer en Heiland is dezelfde liefde waarmee God
de Vader Zijn Zoon liefheeft.
"Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad",
zei de Heer (Johannes 15:9).
In Zijn gebed tot Zijn Vader spreekt Hij het uit: "Want Gij hebt Mij
liefgehad, voor de nederwerping der wereld" (Johannes 17:24).
Het is deze wonderlijke, Goddelijke liefde van God de Vader en God
de Zoon waarmee wij geliefd worden.
In Jezus Christus onze Heer zijn we terechtgekomen in deze
Goddelijke liefde. Wij zijn er voor altijd in opgesloten en komen er
nooit meer van los. Deze wonderbare, pure liefde is niet afhankelijk
van de mate van onze liefde.
Wij zijn van onszelf niet eens in staat Hem lief te hebben. Het is Zijn
grote genade, dat Hij ons Zijn Geest in ons hart heeft gegeven en
door deze Geest Zijn liefde in ons heeft uitgestort (Romeinen 5:5).
Met deze liefde kunnen wij Hem liefhebben. Blijft in Mijn liefde,
zegt de Heer ook tot ons. Ook als alles tegenloopt, als het leven
moeilijk is. Blijven in Zijn liefde, die zo groot is en zo waarachtig.
Op Zijn allesovertreffende liefde tot ons kunnen wij altijd en voor de
volle 100% rekenen.
In Zijn liefde blijven, dat is dicht bij Hem zijn, ons door Hem laten
leiden. Geloven in Zijn onwankelbare, trouwe liefde. Als de Heer
Jezus tot Zijn Vader bidt en over ons spreekt, zegt Hij: "Ik bid voor
hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij
gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is Uwe, en het Uwe
is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt" (Johannes 17:9-10). In
Johannes 17:23: "En hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad
hebt".
Is dit niet onuitsprekelijk groot en heerlijk? Wij zijn het eigendom,
het persoonlijk bezit van God de Vader en God de Zoon en voorwerp
van de hoogste Goddelijke liefde!
Hoe is het de moeite waard om in deze liefde te blijven en er ons in te
verlustigen!

Lezen: Johannes 17:1-11

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info