05 22

22 mei

Onze God en Vader is de Vader der barmhartigheden, Hij is ook de
God aller vertroosting (2 Korinthe 1:3).
Hij is de God ALLER vertroosting.
Hij is Goddelijk volmaakt in Zijn liefde. Hij is Goddelijk volmaakt in
Zijn vertroosting. Welk een openbaring van Goddelijke gerechtigheid
en liefde was er nodig om ons te kunnen vertroosten.
Het is
uitsluitend in en door Jezus Christus onze Heer, dat Hij de God aller
vertroosting voor ons kan zijn.
"En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons
heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede
hoop in genade" (2 Thessalonicensen 2:16).
In Christus ontvingen we EEUWIGE troost. Het is Gods wonderbare
genade, die ons deze eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken.
Er is geen enkele verdienste van onze kant, het is alles alleen genade
om Christus wil.
Onze Vader kent Zijn kinderen ieder persoonlijk door en door. Wij
die leven in en met Jezus Christus onze Heiland, mogen altijd
vrijmoedig tot God als Vader gaan. Hij kent onze weg, ons hart, onze
zorgen. Hij troost en bemoedigt ons door Zijn Geest en door Zijn
Woord, als ons pad moeilijk en zwaar is. Hij sterkt onze harten om te
leven naar Zijn welbehagen, onder welke omstandigheid dan ook. Hij
schonk ons de Heilige Geest, de Trooster (Johannes 15:26), Die ons
steeds weer wijst op Gods liefde en trouw en Die onze Heiland en
Heer grootmaakt, Hem doet kennen en liefhebben.
Hij is voor ons de God aller vertroosting, onze liefdevolle Vader in
Christus. Hij omringt ons met Zijn liefde en staat altijd klaar om te
vertroosten en te bemoedigen.
Zulk een Vader hebben wij in en door
onze dierbare Heiland, Jezus Christus onze Heer.

Lezen: 2 Thessalonicensen 2:16-17

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info