05 17

17 mei

Toen Petrus tot de Heer Jezus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God", antwoordde de Heer: "Zalig zijt gij, Simon, Bar-
Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn
Vader, Die in de hemelen is" (Mattheüs 16:15-17).
Gij zijt DE Christus, de Zoon van de levende God, dit erkennen is het
enige waar het voor de mens op aan komt.
Vlees en bloed, dat is: "een mens" kan ons dit niet openbaren, want
het IS een openbaring voor iemand Hem te erkennen als De Christus.
Het betekent een radicale omkeer in zijn leven.
Het is erkennen dat
zijn toestand absoluut hopeloos is en hij volkomen gefaald heeft ten
opzichte van God.
Het is erkennen dat er maar één mogelijkheid tot redding is en die is:
"In Jezus Christus geloven als zijn Verlosser en Zaligmaker".
Jezus Christus Die Zich zo diep heeft vernederd om het werk der
verlossing tot stand te kunnen brengen en die nu uitermate verhoogd
is.
Hem erkennen als de Christus betekent dat we erkennen, dat dit grote
werk der verlossing noodzakelijk was om de mens te redden en dat
God door dit werk volkomen gerechtvaardigd is en algehele
genoegdoening heeft ontvangen.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood.
Geloven in die Heer, Die de Opstanding en het Leven is (Johannes
11:25), geloven in de Christus Gods, kan alleen Gods Geest in ons
bewerken. Hij wil dat graag doen als wij bereid zijn onze tegenstand
op te geven.
Er wordt veel over "Jezus" gesproken en geschreven in de wereld en
in het christendom. Zolang men zich niet in gehoorzaamheid wil
buigen voor Gods woord en Jezus Christus erkennen als DE Christus
Gods, is dit alles waardeloos.
Hem erkennen als de Christus, de Zoon van de levende God is een
zaak van eeuwig leven of eeuwige dood.

Lezen: Mattheüs 16:13-17

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info