05 12

12 mei

God heeft Christus aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven
alle dingen; Welke Zijn lichaam is (Efeze 1:22-23).
De Gemeente, Zijn lichaam wordt door Gods Geest gevormd uit
mensen, eens dood door misdaden en zonden, maar nu levend
gemaakt met Christus, mede met Hem opgewekt en mede gezet in de
hemel in Christus Jezus (Efeze 2:1-6).
Ieder van ons die Christus Jezus erkent als zijn Heer en Zaligmaker,
maakt deel uit van die wonderlijke eenheid: "Christus en Zijn
Gemeente".
Aan de gelovigen uit het O.T. is dit nimmer geopenbaard, ook de
engelen waren begerig te verstaan wat Gods plan der verlossing
precies inhield (1 Petrus 1:10-12).
Pas na de uitstorting van de Heilige Geest heeft God deze
verborgenheid aan Paulus geopenbaard.
Door middel van de Gemeente zal aan de overheden en de machten
in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt worden
naar het eeuwig voornemen, dat Hij in Christus Jezus onze Heer heeft
gemaakt (Efeze 3:10-11).
Hij is zo wonderbaar groot, onze Heer Jezus Christus in verbinding
met Zijn lichaam, waarvan wij deel mogen uitmaken.
"God heeft ALLE dingen Zijnen voeten onderworpen, en heeft Hem
der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, Welke Zijn
lichaam is, de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult" (Efeze
1:22-23).
Welk een verheven en heerlijk Hoofd hebben wij.
Hij is één met ons als leden van Zijn lichaam. Wij zijn één in Hem.
De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te kennen en te mogen leren
verstaan wat de verborgenheid: "Christus en Zijn gemeente",
inhoudt!
Christus heeft Zijn Gemeente lief en Zich voor haar overgegeven. Hij
reinigt en heiligt haar door het Woord van God en zal haar heilig en
onberispelijk voor Zich stellen (Efeze 5:25-27).
Boven zullen wij eerst verstaan, wàt God ons in onze Heer en
Heiland heeft geschonken.

Lezen: Efeze 3:8-12

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info