05 06

6 mei

Gods woord noemt de Heer Jezus Christus: "De Geliefde".
Efeze 1:6: "Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde".
Mattheüs 3:17: "Deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Denwelken Ik
Mijn welbehagen heb".
Toen de Heer op de berg der verheerlijking was, heeft God het
nogmaals gezegd: "Deze is Mijn Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb; hoort Hem!" (Mattheüs 17:5, 2 Petrus 1:17).
God is de Liefde Zelve, het is Zijn wezen. Jezus Christus Zijn Zoon
is de afdruk van Zijn wezen (Hebreeën 1:3 NBG).
Christus is ook
Zelf de Liefde.
Het wezen van deze onuitsprekelijke liefde is met ons verstand niet te
doorgronden.
We kunnen het alleen in geloof en met aanbidding aanvaarden.
Het was de wonderbare wisselwerking van de liefde van God de
Vader en van God de Zoon, Die het geweldige en grootse plan der
verlossing heeft uitgedacht en verwezenlijkt.
De heilige, rechtvaardige God gaf Zichzelf in Zijn geliefde Zoon.
Jezus Christus, de Zoon, heeft gezegd: "Zie, Ik kom, om Uw wil te
doen" (Hebreeën 10:7). Hij volbracht Gods wil in volmaakte
gehoorzaamheid.
Zo werd Goddelijke liefde ten volle openbaar.
Het grote mysterie is dat de openbaring van deze ondoorgrondelijke,
onovertrefbare liefde van God de Vader en God de Zoon, tevens was
de hoogste openbaring van Goddelijke Gerechtigheid.
God heeft ons begenadigd in de Geliefde.
Welk een wonder van genade en van liefde.
Wij, eens verloren in zonde en dood, machteloos gebonden, nu vrij
en begenadigd in de Geliefde!
Opgenomen in deze Goddelijke liefde voor eeuwig!
Ja, wij zijn nu Zijn GELIEFDE kinderen en mogen rondwandelen in
Zijn liefde.
In deze wonderbare liefde waarmede Christus ons heeft liefgehad,
toen Hij Zich voor ons heeft overgegeven als een offerande en
slachtoffer, Gode tot een Welriekende reuk (Efeze 5:1).

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info