05 02

2 mei

"Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?" vroeg de Heer
Jezus aan Martha (Johannes 11:25-26).
In 1 Johannes 5:20 zegt Gods Woord van de Heer Jezus Christus:
"Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven".
"Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels
der hel en des doods", zegt de Heer in Openbaring 1:17-18.
Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven
aan het licht gebracht (2 Timotheüs 1:10).
Onvergankelijk leven voor een ieder die in Hem gelooft!
Zijn leven is in ons gelegd, toen wij behouden werden en dit leven is
eeuwig leven.
Het gaat door ook nadat wij ontslapen zijn in Hem en het zal een
leven zijn in volmaaktheid en heerlijkheid.
Ons sterfelijk lichaam wordt afgelegd en we ontvangen een nieuw,
verheerlijkt lichaam, waarmede wij ten volle zullen kunnen genieten
van Zijn eeuwige heerlijkheid (1 Korinthe 15:42-44).
Welk een heerlijke toekomst gaan wij tegemoet, maar ook welk een
zaligheid reeds hier het eeuwige leven te mogen beleven.
Met onze Heer en Heiland, de Levensvorst, te smaken de vreugde
van Zijn leven in ons!
Het is Goddelijk leven, het is onvergankelijk leven.
Wij zijn voor eeuwig opgesloten in Hem, voor eeuwig bevrijd van de
macht van de dood.
Ik ben de Eerste en de Laatste, zei de opgestane Heer. Hoe is Hij het
waard ook in ons leven de Eerste en de Laatste te zijn!

Lezen: Johannes 11:20-28