04 16

16 april

Ieder die in de Heer Jezus gelooft is IN Hem.
Dit is niet iets wat wij onszelf aanmeten. Het is uit God, Hij heeft ons
in deze positie geplaatst.
De Heer Jezus is nu geworden: "Onze wijsheid, onze
rechtvaardigheid, onze heiliging, onze verlossing". Ook dit is niet uit
onszelf. Het is uit God (1 Korinthe 1:30).
Gods kracht, dat is Gods Geest, heeft dat in ons bewerkt.
Daarom zegt Gods Woord ook in vers 31 van 1 Korinthe 1: "Die
roemt, roeme in den Heere".
Het is alles uitsluitend in en door Jezus Christus onze Heer wat God
ons uit genade heeft geschonken en dit is voor eeuwig.
Toch zegt de Heer Jezus tot de Zijnen in Johannes 15:4: "BLIJFT in
Mij" en in 1 Johannes 2:28 vermaant Gods Geest ons: "Blijft in
Hem".
Zijn we dan toch niet voor eeuwig in Hem?
Zeer zeker! De vermaning ,"blijft in Mij", "blijft in Hem", heeft
betrekking op de wandel van het kind van God.
In Johannes 15 spreekt de Heer over de vrucht van het nieuwe leven
en in 1 Johannes 2 doelt Gods Geest op onze wandel, opdat wij niet
beschaamd zullen staan voor onze Heer.
In Hem BLIJVEN heeft betrekking op onze praktische
levensopenbaring.
In Hem blijvend, wordt het onze begeerte om Hem welbehagelijk te
zijn.
Wij zullen ons dan geheel en al aan Hem toevertrouwen en niet
langer onze weg, doch ZIJN weg wensen te gaan. Hem geloven en in
Zijn liefde blijven.
Vele gelovigen kennen deze omgang met hun Heer niet. Zij gaan
eigen wegen en leven naar eigen smaak.
Zij kennen Hem als hun Verlosser, maar niet als hun Meester en
Heer, wiens leven zij door Gods Geest behoren te leven.
In hun wandel zijn zij niet zoals God de Vader, in Wiens huis zij als
een kind behoren te leven, dat graag ziet.
In Hem, de Heer Jezus, blijven is: "Het nieuwe leven leven, het is
Christus IN ons".
Alleen zulk een leven is Gode welbehagelijk en tot Zijn eer.

Lezen: 1 Korinthe 1:30-31.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info