04 11

11 april

Toen Pilatus, niettegenstaande het feit dat hij overtuigd was van de
schuldeloosheid van de Heer Jezus, Hem had laten geselen, bracht hij
Hem, getooid met een purperen mantel en een doornenkroon, naar
buiten en sprak: "Zie, de Mens" (Johannes 19:1-5).
Pilatus heeft toen in het geheel niet begrepen wat hij eigenlijk zei.
"Zie, de Mens". DE Mens. Jezus Christus, Zoon des mensen is DE
Mens met Wie elk mens eenmaal te doen krijgt. Elk mensenkind dat
geleefd heeft, leeft of nog zal leven zal eens zijn houding MOETEN
bepalen tegenover Jezus Christus, DE Mens.
Hij, Die waarlijk Mens was, heeft door Zijn volmaakt leven, door
Zijn lijden, Zijn dood en Zijn opstanding op een volkomen,
onzegbaar grootse en onovertrefbare wijze verlossing
teweeggebracht!
Nu is ALLE macht en kracht en heerschappij en alle naam die
genoemd wordt, zowel in de hemel als op de aarde, aan Hem
ondergeschikt.
Hij heeft de eer van Gods Naam volkomen hersteld en Gods
gerechtigheid en liefde geopenbaard.
Hij, God van alle eeuwigheid, is DE Mens. De Mens Jezus Christus,
de enige Middelaar tussen God en de mens (1 Timotheüs 2:5).
In Adam is elk mens terechtgekomen in de macht van zonde en dood
(Romeinen 5:12), hij is onderdaan van het rijk van de boze. Let wel:
"Elk mens".
Alleen in en door Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, De Mens, is
verlossing mogelijk. Hij is de enige weg tot God en het ware Leven.
Hij wil de Verlosser zijn van ieder die in Hem gelooft. Hij alleen kan
werkelijk vrijmaken. In Hem geloven als Christus de Verlosser,
betekent NIEUW leven, vrijheid en vrede. Hem afwijzen is dood en
oordeel.
Wij die Hem kennen en liefhebben werden in Hem nieuwe mensen.
Uit Adam, in Christus gekomen, ontvingen wij eeuwig leven, dat is
ZIJN Leven door Gods Geest in ons geleefd.
In Hem, DE Mens, onze God en Heer, kunnen wij als mens tot het
gestelde doel komen. Het doel: "Waarlijk leven tot eer en
verheerlijking van God, onze Vader".

Lezen: Johannes 19:1-5.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info