04 07

7 april

Het is zo belangrijk voor een kind van God, dat hij het goed verstaat
wat het betekent volkomen rechtvaardig te staan voor een heilig God.
Onze rechtvaardigmaking is het fundament van het geloofsleven. Als
we dit goed begrijpen, zal er nooit enige twijfel in ons kunnen
ontstaan omtrent onze eeuwige behoudenis.
God de Heilige is de Gerechtigheid in Persoon. Hij kan nooit anders
zijn dan rechtvaardig. Hij kan ook geen omgang hebben met iemand
die niet even heilig en rechtvaardig is als Hij.
Als we dit goed op ons laten inwerken, wordt het ons volkomen
duidelijk dat er geen sterveling is die voor Zijn aangezicht kan staan.
We zeggen dan volmondig amen op Zijn oordeel: "Er is NIEMAND
die goed doet".
Echter, God de Heilige, de Gerechtige, is ook de LIEFDE in Persoon.
Hij wilde de mens Zijn liefde bewijzen, maar omdat Hij de
Gerechtigheid Zelve is, moet Zijn liefde een volkomen rechtvaardige
grondslag hebben.
Hij gaf Zichzelf in de Zoon Zijner liefde. Wie kan die liefde peilen?
Jezus Christus, in de gestaltenis Gods zijnde, is mens geworden
(Filippensen 2:6-7).
Hij heeft door Zijn leven, Zijn lijden en Zijn dood Gods
gerechtigheid laten triomferen.
Zijn opstanding is het bewijs dat aan het recht Gods volkomen is
voldaan. Het is alles buiten de mens om geschied.
Wij, die geloven, zijn om NIET gerechtvaardigd uit Zijn genade door
de verlossing in Christus Jezus (Romeinen 3:24).
Om niet, zonder enige verdienste onzerzijds, zonder dat er iets in ons
was wat voor God enige waarde had.
Deze wondere blijde boodschap is voor een ieder die gelooft, gelooft
in Jezus Christus de Zaligmaker. Ons behoud is zeker en vast!
Het ligt vast in Jezus Christus Die onze rechtvaardigheid is.
Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Romeinen 3:25). God
Zelf is het Die ons in Christus heeft gerechtvaardigd, wie zal ons
veroordelen? (Romeinen 8:33).

Lezen: Romeinen 5:1 en 7-9.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info