04 05

5 april

Wij hebben uit Gods Woord de apostel Paulus leren kennen als
iemand die het nieuwe leven in Christus ook metterdaad beleefde.
Als er iemand in onze ogen een goed christen was, dan was het zeker
Paulus wel.
Deze Paulus zegt in Romeinen 7:18: "Want ik weet, dat in mij, dat is,
in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar
het goede te doen, dat vind ik niet". In vers 24 zegt hij: "Ik ellendig
mens".
Toch was op zijn leven, ook vóór zijn behoudenis, niets aan te
merken. Leest u maar eens in Filippensen 3:4-6. Hij was een
onberispelijke jood, die zich zó beijverde om Gods wet te
volbrengen, dat hij zelfs de mensen van wie hij dacht dat ze tegen
Gods wet ageerden, vervolgde.
Ook na zijn omkeer is er van zijn leven en gedrag geen kwaad te
zeggen.
Toch meende Paulus voor de volle 100% wat hij schreef in
Romeinen 7. Het was geen nederige hoogmoed doch diepe ernst.
In hem woont geen goed, ook in ons woont geen goed.
Niets was er in hem en is er in ons wat in enig opzicht Gode
welgevallig kan zijn.
Paulus heeft geleerd van zichzelf niets te verwachten. Noch zijn
goede karaktereigenschappen, noch zijn goede daden hebben enige
waarde voor God, omdat Gods maatstaf Christus is.
Daarom heeft God Paulus en ook ons NIEUW leven gegeven. Dit
nieuwe leven is in Christus Jezus onze Heer, Die door Zijn Geest in
ons is en wij in Hem.
In Romeinen 7 probeerde Paulus nog goed te zijn en naar de wet te
leven; in Romeinen 8:2 roept hij uit: "Want de wet des Geestes des
levens IN Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde
en des doods".
Als we het nieuwe leven leven en door de Geest wandelen, voldoen
we vanzelf niet aan het begeren van ons vlees, van onszelf. Dan
wordt Christus het doel van ons leven.
Het gaat geheel ten koste van ons eigen ik, want wandelend in Zijn
Licht ontdekken we steeds meer hoe in ons inderdaad GEEN goed
woont. "Want het leven is mij Christus" (Filippensen 1:21), hoe
wonderbaar dit te mogen beleven.

Lezen: Filippensen 3:4-7

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info