04 04

4 april

Het is zulk een wonderlijke gedachte dat God ons, eertijds dood in
zonden en misdaden, nu ziet als heilig en onberispelijk.
Dit is mogelijk omdat wij nu IN Christus zijn.
Hij verloste ons uit zonde en dood. Hij betaalde onze zondeSCHULD
op Golgotha en ging ons voor in de dood om ons te verlossen van
onze zondeNATUUR.
Door de kracht van de Heilige Geest wordt het resultaat van dit grote
werk van Jezus Christus ons, die geloven, toegerekend. Dit is geheel
uit genade.
De Here Jezus is opgewekt uit de dood. Hij heeft getriomfeerd over
zonde en dood.
Het is de kracht van Gods Geest die in ons bewerkstelligde dat wij
met Christus zijn opgestaan uit de dood en nieuw leven hebben
ontvangen.
Daarom zegt Gods Woord ook in Efeze 1:19-20: "En welke de
uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus,
als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn
rechterhand in den hemel".
Dit zijn geestelijke waarheden voor elk kind van God. Hij mag ze
eenvoudig in geloof tot zijn bezit maken. Of dat geloof van hem nu
groot, klein of zwak is, het verandert er niets aan. God ziet elk kind
van Hem gestorven in Christus en opgestaan in Hem tot NIEUW
leven. Elk kind van God is wederom geboren.
Dit is niet iets wat met ons gevoel te maken heeft. Het zijn geestelijke
waarheden die Gods Woord ons leert.
Als wij Gods Woord geloven en ons aan de leiding van Gods Geest
overgeven, zullen we de blijdschap en de vrede van deze heerlijke
waarheden ervaren.
Deze goddelijke feiten hebben niets te maken met al of niet zondigen.
Als een kind van God verkeerd gedaan heeft, mag hij weten dat zijn
zonden vergeven zijn (Efeze 4:32).

Lezen: Efeze 2:1-5

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info