04 02

2 april

Aan het feit dat wij IN Christus heilig en onberispelijk zijn in de
ogen van de heilige God kan nooit iets veranderen.
Al zou onze wandel niet in overeenstemming zijn met deze verheven
positie die wij in onze Heer hebben, wij blijven IN HEM heilig en
onberispelijk.
Betekent dit dat wij er dus maar op los kunnen leven? Paulus stelt
deze vraag ook in Romeinen 6:15.
Hij heeft vastgesteld dat wij, nu wij in Christus zijn, onder de genade
leven en niet meer onder de heerschappij van de zonde en de wet.
Zullen we dan maar zondigen? Dat zij verre! antwoordt hij. Wij zijn
immers overgegaan uit het rijk van de zonde en de dood naar het rijk
van de Zoon van Gods liefde! (Kolossensen 1:13-14).
Jezus Christus, onze Heiland, is nu onze Heer.
We leven onder de genade van onze liefdevolle God en Vader. Ons
leven is met Christus verborgen in Hem (Kolossensen 3:3).
Zouden we nu weer terugkeren tot de meesters van het rijk waaruit
wij verlost zijn?
Vele gelovigen hebben genoeg aan het feit dat zij weten door de
verlossing van Jezus Christus in de hemel te komen.
God is nu hun Vader en Hij zal wel helpen in moeilijke
omstandigheden. Ze leven geheel of voor een groot deel precies zoals
zij dat zelf prettig vinden. Ze proberen wel goed te zijn, zoals het een
Christen betaamt, maar verder komen zij niet.
Gods bedoeling echter is dat wij in innige gemeenschap met Hem en
met onze Heiland zullen leven.
Dat het onze hartewens is om Gode welgevallig te zijn. Dat we Zijn
Woord lezen opdat wij weten wat Zijn wil is ten aanzien van ons
leven.
Gods Geest, Die in ons woont wil deze gezindheid in ons wekken.
Onze hemelse Vader liefhebben en onze Heiland, Die zo graag
HEER van ons leven wil zijn!
Dit zijn vruchten van het nieuwe leven dat Zijn Geest in ons zal leven
als wij niet tegenwerken, maar ons gehoorzaam aan Zijn leiding
toevertrouwen.

Lezen: Kolossensen 1:9-10.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info