03 27

27 maart

Op alle autowegen in de gehele beschaafde wereld is precies
aangegeven wat nodig is voor de rijdende mens om zo goed en zo
snel mogelijk zijn doel te kunnen bereiken.
Er zijn talloze wegwijzers en ook vele waarschuwingen tegen
gevaren en moeilijkheden die zich kunnen voordoen.
Op dezelfde wijze heeft God de weg van ons geestelijk leven
voorzien van wegwijzers en waarschuwingen.
Wij, kinderen van God, hebben de Heilige Geest ontvangen, Die ons
leidt op de weg, Die ons troost en ons wijst op Jezus Christus, onze
Heiland en Heer, Die ook voor ons bidt.
Wij hebben de Bijbel, Gods Woord, dat ons spreekt van Gods
oneindige Vaderliefde voor Zijn kinderen.
Het spreekt van onze Heer Jezus Christus, Die alles voor ons wil zijn:
"Onze vrede, onze blijdschap, onze rust, onze Leidsman des geloofs,
ja, ons leven".
In Gods Woord vinden wij vele vermaningen en waarschuwingen.
Ze zijn niet bedoeld als wetten die ons opgelegd worden, doch als
wegwijzers op ons levenspad.
Hoe zouden wij anders kunnen weten of wij het nieuwe leven dat Hij
ons heeft gegeven, beleven?
In ons woont geen goed en wij zijn altijd opnieuw geneigd om ons
oude leven weer te leven.
Als wij leven in gemeenschap met onze God en Vader en onze
Heiland Jezus Christus, wil Zijn Geest in ons een Gode welgevallig
leven bewerken.
En als de weg moeilijk en steil wordt en wij zwak zijn: "Laat ons dan
met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te
worden ter bekwamer tijd" (Hebreeën 4:16).
Er is voor ons altijd en voor elke situatie hulp en een overvloed van
genade beschikbaar.
Hoe rijk zijn wij toch in onze God en Vader en Jezus Christus, onze
Heer!

Lezen: Romeinen 8:26-28

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info