03 25

25 maart

Hoe komt het dat de mens in niets van wat de wereld hem biedt
durende vrede en rust kan vinden?
Temidden van een menigte mensen kan men zich zo uitermate
eenzaam voelen.
Onder de tonen van de schoonste muziek is het hart vaak vol onvrede
en verdriet.
De meest plechtige godsdienstoefeningen geven de mens slechts
tijdelijke bevrediging van zijn gevoel.
Volgens de Bijbel is er maar één mogelijkheid tot BLIJVENDE
vrede, blijdschap en rust en die is in Jezus Christus, Gods Zoon.
Hoe komt dat? Omdat Hij, God van alle EEUWIGHEID, mens is
geworden.
Het was de enige mogelijkheid om de mens te bevrijden uit zijn
ellende.
De Prediker zegt in Prediker 3:14: "Ik weet, dat al wat God doet, dat
zal in der eeuwigheid zijn".
Omdat Jezus Christus, het verlossingswerk heeft volbracht, behoudt
het TOT IN ALLE EEUWIGHEID zijn waarde.
Hij alleen kan de mens eeuwig leven geven, eeuwige vrede, eeuwig
geluk. Elk ander middel om hem gelukkig te maken moet
onherroepelijk falen.
De mens is zijn God ongehoorzaam geworden en tengevolge daarvan
terechtgekomen in het rijk van de zonde en de dood.
Jezus Christus heeft als volmaakt Mens alle consequenties daarvan
op Zich genomen.
Hij heeft volkomen getriomfeerd over dat rijk en
zijn overste, de satan.
Toen "Is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der
eeuwige zaligheid geworden" (Hebreeën 5:9).
Het is alles zo wonderbaar, zo Goddelijk.
Die Hem gehoorzamen, dat is, die geloven in de Christus Gods, de
opgestane Heer, ontvangen in en door Hem eeuwig heil.
Eeuwig heil, het is vrede, geluk, liefde, rust, ja, alles wat goed is.
En dit is dan ook inderdaad voor eeuwig. Niets en niemand zal ons
dit kunnen ontroven, omdat al wat God doet eeuwig is.

Lezen: Johannes 11:25-27

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info