03 20

20 maart

Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord: "Luistert naar Mij".
Jesaja 51:4: "Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar
Mij het oor!"
Jesaja 55:3: "Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal
leven".
Luisteren is stil zijn en aandachtig horen naar wat God tot ons
spreekt.
Luisteren is oplettend horen met de wens om het gesprokene te
verstaan.
"Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen
Mij", zei de Heer Jezus in Johannes 10:27.
Zulk een horen is luisteren met het hart, het is opletten wat de
Heiland tot ons te zeggen heeft, het is aandachtig horen naar Gods
Woord.
Alleen in Christus is het eeuwige leven, buiten Hem is de dood.
Het verlangen om te horen naar de stem van onze Heer, onze goede
Herder, werkt Gods Geest in de harten van Gods kinderen, die zich
volkomen aan hun Heer willen toevertrouwen.
Hoe heerlijk is het te mogen weten dat Hij ons ieder persoonlijk kent,
en dat Hij ons liefheeft.
Zó lief had Hij ons, dat Hij Zijn leven voor ons heeft overgegeven.
God heeft ons zo onmetelijk rijk gemaakt in onze Heer en Heiland en
ons talloze beloften geschonken.
Laten we toch aandachtig luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft
in Zijn dierbaar Woord.
Zijn Woord is de Waarheid, het is ook het Leven.
Het leert ons Hem kennen, onze Heiland Jezus Christus, Die Zelf de
Waarheid en het Leven is.
Hem kennen, is Hem liefhebben.
Hem liefhebben, is Hem gehoorzamen.

Lezen: Johannes 10:27-30

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info