03 16

16 maart

Als wij in de Bijbel lezen wie de Heer Jezus Christus eigenlijk is,
wordt het steeds onbegrijpelijker voor ons, dat Hij Zich zo diep heeft
willen vernederen om op deze aarde te komen als mens onder de
mensen. De volle omvang van het grote verlossingswerk dat Hij
volbracht heeft, is voor ons niet te bevatten.
Wij kunnen evenmin begrijpen hoe groot de smaad is geweest, die
Gods heilige Naam is aangedaan door de zonde.
Deze smaad moest in de eerste plaats goed gemaakt worden.
Er was echter niemand die daartoe in staat was, omdat er geen
sterveling was die voor een heilig God kon staan.
Bovendien zou geen enkel mens de toorn van God hebben kunnen
doorstaan. Van de mens was dus niets te verwachten.
Hoe mateloos groot was Gods liefde, dat Hij Zichzelf heeft gegeven
in Zijn Zoon Jezus Christus.
Jezus Christus is Mens geworden, zoals Filippensen 2:7 dat zegt met
de woorden: "Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens
dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk
geworden".
Hij heeft God op volmaakte wijze gediend. Hij heeft het volmaakte
geloofsleven geleefd. Er was op Hem in het geheel niets aan te
merken, in geen enkel opzicht. Zijn liefde, Zijn geloof, Zijn
gehoorzaamheid waren tot in de finesses volkomen.
Daarom was alleen Hij in staat om de toorn van God te dragen.
Daarom kon alleen Hij op het kruis der schande betalen wat wij
schuldig waren en voor ons in de dood gaan.
Nadat Hij, de Rechtvaardige, de Zondeloze, de heilige God volkomen
genoegdoening had gegeven voor de smaad Hem aangedaan, heeft
God Hem opgewekt uit de dood.
Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk
leven aan het licht gebracht (2 Timotheüs 1:10). Hij is de opgestane
Heer.
Van de mens wordt niets anders gevraagd dan gelovig Hem te
aanvaarden als Verlosser en Zaligmaker.
Is het een wonder dat Gods Geest vraagt in Hebreeën 2:3: "Hoe
zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?"

Lezen: Filippensen 2:6-11

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info