03 11

11 maart

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad",
zong de psalmist in Psalm 119:105.
"Uw Woord", dat is de Bijbel, het Woord van God, onze lamp, ons
licht.
Is dat werkelijk zo in ons leven?
Er is maar één Mens geweest in deze wereld, die dit voor de 100%
kan getuigen. Jezus Christus, Gods Zoon en Zoon des mensen, heeft
op volmaakte wijze geleefd naar Gods Woord.
Psalm 119 is dan ook een profetische Psalm. Het is Zijn loflied op het
Woord van God, op Zijn wet.
Toen God aan Israël Zijn wetten gegeven had, zei Hij tot hen: "Want
dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven"
(Deut.32:47).
De apostel Johannes noemt de Heer Jezus Christus: "Het Woord des
Levens" (1 Johannes 1:1). Christus is volkomen één met het Woord
Gods, Hij IS het Woord (Johannes 1:1).
In de Bijbel gaat het alles om Hem of over Hem.
Uitsluitend uit de Bijbel kunnen we God en onze Heiland leren
kennen.
Uitsluitend uit de Bijbel kunnen we leren verstaan wat Gods wil is en
hoe groot Zijn liefde en genade is voor ons die in Christus Jezus
geloven.
Gods Geest wil in ons het nieuwe leven bewerken, doch dat kan
alleen via het Woord van God.
Dit Woord lezen en herlezen, geloven wat God ons er in vertelt!
Hoe meer we dat Woord verstaan, hoe groter de aanbidding in ons
hart wordt voor Gods onuitsprekelijke gave, de Bijbel, Zijn dierbaar
Woord.
Het Woord leert ons kennen de liefde en trouwe zorg van onze God
en Vader en doet ons zien welk een wonderbare en heerlijke Heiland
wij hebben.

Het is onze troost en onze steun, ons licht op ons pad door deze
duistere wereld.

Lezen: Johannes 1:1-4

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info