03 10

10 maart

"Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden" (Johannes
10:9).
"DEZE is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! sprak God vanuit de
hemel" (Markus 9:7).
"Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij
geworden, want Hij was eer dan ik" (Johannes 1:15), zei Johannes de
Doper, toen hij de Heer Jezus zag wandelen.
"Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande
ter rechterhand Gods" (Handelingen 7:56) zei Stéfanus vlak voor zijn
sterven.
De psalmist vermaant in Psalm 2:12 "Kust den Zoon, opdat Hij niet
toorne …", en in Jesaja 52:13 zegt God, sprekende over de komst van
Zijn Gezalfde: "Zie, Mijn Knecht".
Wij zouden nog vele gedeelten uit Gods Woord kunnen citeren, die
ons wijzen op Jezus Christus.
Hij is DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Johannes
14:6).
Hij is ook de Deur. Alleen door Hem kunnen wij tot God
komen. Hij is de enige Middelaar door Wiens tussenkomst wij een
heilig God kunnen benaderen.
Hij is ook de enige Middelaar door Wie God de mens genadig kan
zijn.
"Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de
Mens Christus Jezus" (1 Timotheüs 2:5). Hij is het trefpunt.
Uitsluitend in en door Hem kunnen wij behouden worden van de
toorn Gods en ingaan in Zijn eeuwig Koninkrijk.
Hij heeft alles in orde gemaakt wat fout was tussen God en de mens.
Hij is het Middelpunt van het gehele Woord van God, ja van het
gehele universum.
Ieder mens zal eens met Jezus Christus te maken krijgen.
Wie in Hem gelooft, komt door Hem binnen in het Koninkrijk Gods,
het Rijk van liefde en vrede. Alleen Hij is de Deur, Die ons de
toegang geeft tot Gods Vaderhart.

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info