03 08

8 maart

"Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk
vrij zijn" (Johannes 8:36).
Welk een heerlijkheid deze vrijheid te mogen ervaren! Hoe
wonderbaar groot is de liefde van Jezus Christus, onze Heiland, dat
Hij Zijn eeuwige heerlijkheid heeft willen verlaten om de mens gelijk
te worden.
Hij, de Heilige, de eeuwige God, moest Mens worden om de mens te
kunnen bevrijden uit het rijk van de dood, waarvan satan de heerser
is.
Welk een dure prijs moest onze Heer betalen om ons, die in Hem
geloven, vrij te kopen uit de slavernij van zonde en dood.
Alleen al het feit dat Hij, de Zondeloze, in deze zondige wereld
moest leven, moet voor Hem een mateloos lijden zijn geweest.
Hij, de Rechtvaardige, is door de handen van onrechtvaardigen aan
het kruis gehecht en gedood (Handelingen 2:23).
Op het kruis moest Zijn God, Wiens eer Hem alles was, Hem
verlaten, omdat Hij daar voor ons tot zonde is gemaakt.
Wij kunnen deze feiten met ons verstand niet doorgronden en zullen
nimmer kunnen beseffen wat het Hem gekost heeft.
Christus is de opgestane Heer, Die aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoge is gezeten.
Hoe groot is Zijn liefde voor ons van wie niets goeds was te
verwachten. Hij kocht ons voor eeuwig vrij. Vrij van satan, zonde en
dood, mogen wij blijmoedig onze weg gaan, geleid door Gods Geest.
Wij hebben een levende Heiland, Die ons dag in dag uit omringt met
Zijn liefde en trouw.
In en door Hem mogen wij God onze Vader noemen en in Zijn
liefdearmen rusten!
Alleen hij, die door Christus Jezus is vrijgemaakt, is werkelijk vrij.
Welk een Heiland is Hij!

Lezen: Johannes 8:34-36

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info