01 31

31 januari

Adam heeft door zijn ongehoorzaamheid aan God niet kunnen voldoen
aan zijn opdracht om de aarde te onderwerpen.
Satan is nog steeds hoofd van deze wereld, totdat Christus eenmaal
Zijn koningschap zal aanvaarden.
Satan, de boze, is de macht die deze wereld regeert en die haar
inspireert. De gehele wereld ligt in de boze (1 Johannes 5:19).
Hij, die zich voordoet als een engel des lichts, is overste van de macht
der lucht (Efeze 2:2).
Eén van zijn beste leuzen is: "Verbeter de wereld, begin bij jezelf".
Hij zal eens zitten in zijn tempel alsof hij zelf de christus is en
aangebeden worden door de gehele wereld. Men zal zich verbazen
over zijn macht en grote wondertekenen. Ook Israël zal hem
aanvaarden als de messias.
Hij is de stuwende kracht die de mensen aanspoort godsdienstig te zijn
en alle godsdiensten en kerken één te maken.
Hij kent de mens door en door, hij kent ook de Bijbel. Hij wil graag
een goede wereld vol goede mensen.
Mensen, die Jezus Christus, de Verlosser, niet nodig hebben.
Er is maar één mogelijkheid om verlost te worden uit zijn macht en uit
de wereld.
Jezus Christus, de eeuwige God, heeft overwonnen.
Eenmaal zal ALLE knie zich voor Hem buigen en Hem erkennen als
Heer (Filippensen 2:10-11).
Zalig hij die nu reeds deze Heiland in geloof heeft aanvaard. Hem
heeft erkend als HEER.
Wie Jezus Christus toebehoort, is onderdaan geworden van Zijn
heerlijk Koninkrijk en bevrijd van de macht van satan, zonde en dood.
Hij is verlost UIT deze wereld en overgezet in het Koninkrijk van de
Zoon van Gods liefde.

Lezen: Kolossensen 1:13-14

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info