01 29

29 januari

Romeinen 3:21-22: "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet
en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
VAN Jezus Christus, TOT ALLEN en OVER ALLEN, die geloven;
want er is geen onderscheid".
Nú, dat is: Ná het kruis, komt de gerechtigheid van God, openbaar
geworden door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen
die geloven.
In het Oude Testament, in de wet en door de profeten, is veel
geschreven over Gods gerechtigheid, doch het was toen nog niet
duidelijk op welke wijze Zijn gerechtigheid aan het licht zou treden.
Pas ná het kruis heeft God Zijn gerechtigheid openbaar gemaakt.
De verhouding tussen God en de mens is toen radicaal veranderd. De
vrucht van dat wonderbare kruis is nu voor allen die geloven. Gods
gerechtigheid is thans "Tot allen en over allen die geloven".
Geloven dat het waar is wat God zegt in Zijn Woord over de mens.
Jezus Christus aanvaarden als onze Redder.
Wie dat doet IS gerechtvaardigd, want God ziet hem gestorven in
Christus en in Hem opgestaan tot nieuw leven. Gods Geest maakt dat
waar in ons leven.
Het zijn geen vernuftig gevonden verdichte fabelen (2 Petrus 1:16),
maar het is heerlijke werkelijkheid voor ons die in de Heer Jezus
geloven en Hem liefhebben.
Voor tijd en eeuwigheid zijn wij Zijn eigendom geworden en we
mogen ons met al onze vreugde en verdriet aan Hem toevertrouwen,
wetende dat Hij ons lief heeft met een eeuwige liefde.

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info