01 27

27 januari

Jesaja 5:16 zegt: "Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd
worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door
gerechtigheid".
De Bijbel, Gods Woord, spreekt veel over de gerechtigheid van God.
Vóór het kruis eiste de gerechtigheid van God dat de mens
rechtvaardig zou leven. Hij moest God liefhebben met heel zijn hart,
heel zijn ziel, heel zijn verstand. Gods gerechtigheid was toen tegen
ons, want wij voldeden niet aan Zijn eis. God moest de zonde straffen.
Niemand kon tot Hem naderen dan via een offer, want zonder
bloedstorting is er geen vergeving (Hebreeën 9:22). Al de offers die
Hij Israël had voorgeschreven, waren een voorafschaduwing van het
ene volmaakte Offer, van het volkomen Lam, Jezus Christus.
Nu, dat is: ná het kruis, biedt God ons Zijn gerechtigheid aan! Als vrije
gift! Jezus Christus is Zijn gerechtigheid.
Wie in Hem gelooft, is bekleed met Zijn gerechtigheid. Hij is één
geworden met Christus Jezus. Hij mag leven in en door Hem.
Nu is Gods gerechtigheid niet meer tegen ons, zondaars, doch vóór ons
als Zijn kinderen.
Wie zal ons nog kunnen beschuldigen bij God?
GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Wie zal
ons scheiden van de liefde van Christus?
Geen macht in de hemel noch op aarde.

Lezen: Romeinen 8:33-39

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info