01 24

24 januari

God heeft in Jezus Christus volkomen genoegdoening ontvangen voor
de smaad Hem door de zonde aangedaan.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en
zit aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3-4).
"Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking" (Romeinen 4:25).
Wij, die God geloven op Zijn Woord en Jezus Christus kennen als
onze Zaligmaker en Heer, hebben de gerechtigheid die Christus voor
ons heeft verworven, ontvangen.
"Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der
gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan" (Jesaja 61:10), mogen wij nu
met blijdschap zingen, want Hij heeft ons bekleed met het kleed der
gerechtigheid dat Christus heeft gegeven. Ja, Jezus Christus Zelf is
onze gerechtigheid.
In Hem zijn wij gestorven en geoordeeld, in Hem opgewekt tot nieuw
leven. In en door Christus Jezus mogen wij nu vrijmoedig tot een
heilig God naderen en Hem als onze Vader eren.
De kwestie is dus nooit of wij veel of weinig gezondigd hebben of wij
goed of slecht zijn.
Waar het op aan komt is: "Geloof de uitspraken Gods, neergelegd in
Zijn Woord, geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon".

Lezen: Romeinen 4:24-25

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info