01 20


20 januari

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God
door, onzen Heere Jezus Christus" (Romeinen 5:1).
Wij dan, die in Christus Jezus geloven en die Hem van harte danken
voor dat heerlijke werk der verlossing dat Hij heeft volbracht.
Wij dan, die geloven, dat Hij ons kocht met Zijn dierbaar bloed, dat Hij
geheel onze schuld betaalde.
Wij die geloven, dat wij door onze Here Jezus Christus volkomen
gerechtvaardigd zijn van de zonde.
Wij hebben nu vrede met God.
Het is die wonderlijke, heerlijke vrede, die in ons hart daalde op het
ogenblik dat wij ons toevertrouwden aan onze Heiland en Heer.
Het is niet de vrede zoals de wereld deze geeft.
Het is niet een soort tevredenheid.
Het is Zijn vrede.
Het is onze Heer en Heiland Zelf, Die door Zijn Geest Zijn vrede in
ons hart uitgiet. Vrede met God.
Te weten kind te zijn van die grote God, Die onze Vader in Christus is
geworden. Aan Zijn hart te mogen rusten.
Het is nu vrede tussen Hem en ons, omdat wij bekleed zijn met de
gerechtigheid van onze Heiland, Verlosser en Leidsman Jezus
Christus.
In en door Hem mogen wij leven.
Wij zijn voor eeuwig met Hem verbonden!

Lezen: Johannes 14:27

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info