01 19

19 januari

Hoe is het mogelijk dat God de mens uit GENADE kan
rechtvaardigen? Hoe kan Hij de mens genade bewijzen en daarbij
rechtvaardig blijven?
In de menselijke wetgeving zou dit betekenen: "Gratie verlenen".
Gratie verlenen is echter eigenlijk het recht terzijde zetten, want het
vonnis wordt niet uitgevoerd.
God, de Rechtvaardige, kan nooit gratie verlenen. Zijn recht moet
altijd volledig zegevieren.
Zijn recht heeft ook getriomfeerd. Hij kan de mens genadig zijn op
juridische rechtvaardige grond.
Een rechter kan niet iemand anders straffen in plaats van de
misdadiger.
Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, echter heeft zich volkomen
één gemaakt met ons zondige mensen. Hij is één plant met ons
geworden. Hij is voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21).
IN HEM waren wij toen Hij het rechtvaardig oordeel Gods onderging.
God heeft Zijn Zoon niet gespaard, doch in Hem àl wat
ongerechtigheid was geoordeeld.
Jezus Christus, Gods Rechtvaardige, heeft in volmaakte
gehoorzaamheid het werk der verlossing volbracht. God heeft door dit
grote werk volkomen genoegdoening ontvangen.
God kan nu aan een ieder die in Christus Jezus gelooft, die zich aan
Hem toevertrouwt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker,
genade bewijzen en de zonden vergeven.
Omdat Jezus Christus Zijn kostbaar bloed heeft gegeven, mogen wij,
Gods kinderen, nu zeker weten: "Hij is getrouw en rechtvaardig om
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid"
(1 Johannes 1:9).

Lezen: Efeze 1:7-8

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info