01 10

10 januari

De Here Jezus heeft gezegd, dat Hij niet gekomen is om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de
dood en zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens, hoe goed hij ook is in eigen oog, is voor God dood in de
zonde.
Niemand heeft een mogelijkheid om zichzelf uit deze dood te
verlossen.
Velen pogen Christus na te volgen als voorbeeld van goedheid en
liefde.
God is echter heilig en rechtvaardig en vraagt niet van ons om onze
best te doen, doch eist een VOLKOMEN gerechtigheid.
Jezus Christus, Gods Zoon, is in de dood gegaan en heeft het loon der
zonde voor ons betaald.
Hij, de Heilige en Rechtvaardige betaalde met Zijn bloed, Hij stierf
voor zondaars.
Hij is opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand van de
Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3).
Hij heeft de dood overwonnen.
Ieder mens die gelooft in Hem, Die dat geweldige verlossingswerk
volbracht heeft, gaat over uit de dood in het leven.
Dit eeuwige leven is Gods genadegave aan degenen die geloven dat
Jezus Christus met Zijn bloed hen heeft vrijgekocht uit de macht van
zonde en dood. Zij ontvangen dan dit nieuwe leven, het ware leven dat
eeuwig is, en Gods Geest in het hart.

Lezen: Markus 2:15-17

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info