01 05

5 januari

De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God.
"In en door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die
op de aarde zijn, zowel de zichtbare als de onzichtbare", zegt Gods
Woord in Kolossensen 1. Hoe groot en hoe verheven is Hij.
Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Hij is God
van vóór alle eeuwigheden.
Het grootste wonder aller tijden is dan ook, dat Hij mens is geworden.
Hij, de Eeuwige, de Volmaakte, de Heer van hemel en aarde, kwam in
deze zondige, opstandige wereld om te lijden en te sterven tot heil van
de verloren mens.
Hij verliet Zijn heerlijkheid en nam vlees en bloed aan.
Hij heeft zich vereenzelvigd met de mens, opdat Hij het grote werk der
verlossing zou kunnen volbrengen.
Met Zijn bloed heeft Hij betaald wat wij schuldig waren en door Zijn
dood heeft Hij de macht van satan en de zonde verbroken.
Johannes 1:14 zegt van Hem: "Het Woord is vlees geworden en het
heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vader), vol
van genade en waarheid".
Hoe past het ons, dat wij ons in diepe eerbied voor Hem neerbuigen en
Hem erkennen als onze Verlosser en Redder.
Hij, de eniggeborene van de Vader, die vol genade en waarheid is,
heeft ons lief met een eeuwige liefde en wil ons graag Zijn vrede en
Zijn blijdschap schenken.

Lezen: Kolossensen 1:15-17

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info