31 december

2 Petrus 3:13, 14
(13) Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. (14) Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

Dan komen we op deze laatste dag van het jaar bij een geweldig uitzicht voor alle gelovigen. God zal namelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen. Deze oude hemelen en aarde hebben hun functie dan gehad, zij zullen door het vuur geoordeeld worden. Daarvoor in de plaats komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. God had dat al beloofd door middel van de profeet Jesaja. Hij schrijft dat in hoofdstuk 65 en 66. Als het zover is, dan worden de woorden van Jesaja vervuld. Dit doel had God voor ogen, toen Hij deze schepping herstelde. Uit die oude schepping zou een nieuwe schepping voortkomen. Een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont, schrijft Petrus. “Wonen” wil zeggen dat die toestand een blijvende toestand is.

Er heerst daar gerechtigheid en waarheid. En dat zal niet veranderen. Waarom niet? Omdat daar op die nieuwe schepping, de Here Jezus Christus Koning is en blijft. Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en dat zal geen einde heb­ben. Zijn regering begint op de oude schepping, maar gaat door op de nieuwe schepping. En zo hoop ik dat je gezien hebt, in de afgelopen maand, dat de wederkomst van de Here Jezus Christus op deze aarde leidt tot die nieuwe schepping. Aan die nieuwe schepping hebben wij ook deel, omdat wij deel uit maken van het Lichaam van Christus. Want waar Christus is, daar zullen wij ook zijn.

Zie jij ook uit naar die toekomst? Naar die nieuwe schepping, waarin God alles in allen is?

Deel dit artikel op: