16 december

Ezechiël 39:7-13 (Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven)
(7) En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. (8) Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb. (9) En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daar­van vuur stoken zeven jaren;
(13) Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere HEERE.

De profeet Ezechiël beschrijft in dit hoofdstuk het begin van de oorlog tegen Israël. De tegenstanders Gog, Mesech en Tubal worden door God Zelf naar Israël toegetrokken. Het gebruik van een zeshaak geeft aan dat ze in eerste instantie niet willen, maar ze moeten of ze willen of niet. En als ze dan gekomen zijn in het beloofde land dan worden die legers verslagen. God Zelf oordeelt deze legers en er blijft niets van hen over. Overal in het land zullen de soldaten gedood worden en de lijken zijn een prooi voor de roofdieren. (En dit zal gebeuren, zegt de Heere Heere, omdat Hij gesproken heeft van die dag (vers 8). Die dag kan geen andere dag zijn dan de dag des Heeren. Dat is de dag waarop dat allemaal vervuld zal worden. Zo treft men het land aan als het volk Israël, onder aanvoering van hun Messias de Jordaan oversteekt.

De stank van rottende lijken zal niet aangenaam zijn. En het volk zal, staat er, zeven maanden bezig zijn om de doden te begraven en het land te reinigen. Zeven maanden lang moet men doden begraven, elke dag weer. Dat betekent dat het vijandige leger een enorme grote legermacht moet zijn geweest. De invasiemacht die Koeweit bevrijdde telde 430.000 man. In Irak zitten 235.000 Amerikaanse soldaten. Dit zijn enorme aantallen, en als zo’n leger verslagen is, zul je maar zoveel mensen moeten begraven! Geen wonder dat ze er zeven maanden over doen. Het voordeel dat het volk Israël daarvan heeft is, dat ze zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over de voorraad brandstof. Er zal genoeg voorraad zijn om zeven jaar lang vuur te stoken, zodat men het niet koud zal krijgen.

Deel dit artikel op: