28 oktober

Lees Johannes 5:1-14

Gezond makend water
We zijn hier in een soort ziekenhuis. Er is een badwater met vijf zalen. Mensen met allerlei ziekten liggen te wachten op de beweging van het water. Wie er het eerst in kwam na de beweging werd gezond. De Heer kwam daar en had met een gedachte, met een woord, met een vingerknip, alle mensen gezond kunnen maken. Toch deed Hij dat niet. Hoewel, zeker in de tegenwoordige maatschappij, gezondheid heel belangrijk is, is dat in de Schrift niet zo. Het gaat wel om gezondheid, maar om “geestelijke” gezondheid.

Geestelijke gezondheid wil zeggen dat de Heer je bekwaam maakt om Hem te dienen. Net als in deze geschiedenis. De 38 jaar spreekt over ongeloof (Israël in de woestijn). Men bliefde het Manna niet. Men geloofde niet wat God gesproken had. Men had dood water, zoals het stilstaande water van Bethesda. Het Woord van God gaf hen geen leven, omdat het verkeerd beoordeeld werd. Men zag het Woord slechts als regel op regel, gebod op gebod.

Toch was de hoop op de beroering van het water er bij een enkeling nog. Dat wil zeggen: geloof in de beloofde Messias. De engel, die afdaalt en het water in beweging brengt, is een beeld van de Messias, die het leven brengt. Dan is daar de Heer!

De man wordt niet in het levende, bewegende, water gegooid maar heeft wel een ontmoeting met het Levende Water, de Heer Zelf. De man kon niet lopen. Dit betekende ook dat hij geen kinderen kon krijgen. De Heer sommeerde hem op te staan, zijn bed op te nemen en te wandelen. Als wij in dat Levend Water gegooid worden (Doop), een ontmoeting hebben met de Heer, Zijn Woord geloven, dan staan we op. We krijgen nieuw leven, we gaan de rust in en de Heer stelt ons in staat Hem te dienen en vrucht te dragen.

Deel dit artikel op: