26 oktober

Lees Johannes 3:1-10

Vruchtwater
Je zou God kunnen vergelijken met een kunstenaar. Als je verstand van kunst hebt, kun je vaak aan het kunstwerk herkennen wie het gemaakt heeft. Zo is het ook met de schepping. God als Kunstenaar heeft de schepping gemaakt en we kunnen, als we er verstand van hebben, Hem er in herkennen.

De Heere Jezus gebruikt in dit gedeelte een voorbeeld dat we allemaal kennen: een geboorte. Als een vrouw negen maanden zwanger is geweest dan breken de vliezen en uit het vruchtwater wordt dan de baby geboren. Jezus legt aan Nicodémus (iemand die verstand van de Schrift had) uit, dat net zoals je de eerste keer uit water geboren bent, je ook een tweede keer uit water geboren moet worden om het Koninkrijk van God in te gaan.

Nicodémus wist vanuit het Oude Testament dat er een Verlosser zou komen. Hij zag aan wat de Heer deed, dat Hij die verlosser wel eens zou kunnen zijn. Hij paste in het profiel van de Messias. De Heer wil hier geen discussie over, maar gaat gelijk naar de kern. Je moet uit geestelijk water, namelijk het Woord van God geboren worden; oftewel, je moet van boven geboren worden.

Toen begreep Nicodémus dat nog niet. Vreemd toch dat de Heer zo slecht begrepen werd door degenen die het Woord tot hun beschikking hadden. De leidslieden van Israël trokken heel andere conclusies uit het Woord, dan de Heere Jezus. De joodse godsdienst droeg een heel ander “geloof” uit dan de Heere Jezus. De Heer verwijt hen hun ongeloof. Daarom was er zo weinig werkelijke kennis over God en Zijn werk.

Nicodémus laat zich bij nacht, stiekem, door de Heer onderwijzen en we mogen aannemen dat hij tot geloof gekomen is. Want later (Johannes 7:50 en 19:39) komen we hem nog tegen in ditzelfde evangelie om het voor de Heer op te nemen en Hem eer te bewijzen. Later begreep hij de woorden van de Heer dus hoogstwaarschijnlijk wel.

Deel dit artikel op: