23 oktober

Lees Johannes 1:19-34

Doop met water en doop met de Heilige Geest
In het Evangelie van Johannes vind je het beeld van wedergeboorte – woord en water – steeds heel mooi terugkeren. Daarom de komende dagen een paar gedeelten uit dat Bijbelboek.

Het begint in het eerste hoofdstuk met de doop van Jezus, zoals we al eerder beschreven hebben. Je gaat onder in het water en je moet er eigenlijk tien minuten onder blijven. Dat doen we niet, omdat het een beeld is. Je komt er ook weer uit. Je sterft en krijgt Nieuw Leven. Dit is wat er gebeurt als je het Woord van God gelooft. Aan de ene kant geeft water leven. Zonder water is er immers geen leven mogelijk. Aan de andere kant betekent het de dood van de “oude mens”. Dit komt door het Oude Verbond. Dat was ook Woord van God. God geeft hierin geen uitweg voor de natuurlijke mens: Wie zondigt, moet sterven. Vandaar dat “water” zowel een beeld van dood als van leven kan zijn. Op 17 oktober hebben we het daar al over gehad.

Je moet bereid zijn je oude leven op te geven om Hem te kunnen dienen als “opgestaan” kind van God. Paulus schrijft in Éfeze 5:26 dat Christus de Gemeente liefheeft en dat Hij haar reinigt en heiligt met badwater, namelijk met het Woord. Hier gaat het uiteraard om Woord van het Nieuwe Verbond. Petrus schrijft dat we wedergeboren zijn uit het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Het leven brengende Woord van God werd al genoemd in Genesis 1, waar God sprak en het was er.

Wanneer je je Bijbel blijft lezen, zal je de beelden van dood en leven steeds beter herkennen. Ook in het Oude Testament moest men vertrouwen op de beloften van een barmhartig God. Altijd heeft God geloof “beloont” met “leven”. Johannes doopte met water. De Heer doopt met de Heilige Geest (opstandingsleven). Het is ook deze Geest Die de Bijbel geschreven heeft. Het Woord is immers geïnspireerd – ingeblazen – door God Zelf. Er is een duidelijk verband tussen het Woord en de Geest. Allebei dragen ze het leven van God mee. De Geest schiep het Woord. Geloof in het Woord, schept (Heilige) Geest in ons.

Deel dit artikel op: