29 september

De lichtere last
We hebben de Heere Jezus Christus gevonden als de belangrijkste Vriend in ons leven. Van Hem krijgen we het belangrijkste wat we nodig hebben voor dit leven, namelijk vrede in het hart. Door Zijn Geest mogen we leren wat geduld, genade, liefde en trouw inhouden. Van Hem krijgen we bovendien welgemeende adviezen voor het leven van alledag. De Heere Jezus heeft immers gezegd “Mijn last is licht en Mijn juk is zacht”. Hij lost onze problemen niet op, maar geeft hierin wel een richting aan. (1)

Deze weg is niet altijd even makkelijk, maar het vormt ons wel en werpt uiteindelijk vrucht af. (2) De Heere Jezus spoort ons bij moeizame relaties aan om niet te makkelijk de moed op te geven en uit elkaar te gaan. God doet dat ook niet met ons, maar geeft ons juist genade op genade. (3) Je mag Gods hulp vragen bij het nastreven van de door Hem bedoelde principes binnen al jouw relaties. Je hemelse Vader zal graag naar je luisteren als je deze dingen met Hem bespreekt. Dat betekent immers dat je Hem de kans geeft jou te inspireren tot Hem welbehaaglijke dingen. Zo geef je de Bedenker van relaties de kans Zijn willen en Zijn werken in jouw relaties uit te werken. (4) Jij kunt voor jezelf die keuze maken en ook je partner zal dat mogen doen. Vrijheid is de enig juiste voedingsbodem voor gemeenschap, je kunt en mag niets afdwingen. Het motto verbeter de (wereld van je) relatie en begin bij jezelf, is in dit verband ook heel toepasselijk en mag je ook in dit geval in handen geven van jouw Vernieuwer.

  1. 1 Korinthe 10:13: “… doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen”.
  2. Hebreeën 10:36: “Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen”;
  3. Johannes 1:16: “En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade”.
  4. Filippenzen 2:13: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”.

Vraagje: Welke onhebbelijkheden van jou bespreek je met God? 

Deel dit artikel op: