22 september

De vrijmoedigheid
We weten dat God Zich helemaal inzet om een persoonlijke relatie met jou en mij te krijgen. De Heere Jezus Christus heeft Zich als mens voor jou en mij overgegeven en is sinds de opstanding bij God, vanwaar Hij ons voortdurend biddend te hulp komt.

Als je in het leven op weg gaat met God mag je veel ontdekken. Je mag Hem leren kennen als God van de liefde en genade, Die Zichzelf wil geven en ons alles wil vergeven. Je mag leren dat God van je houdt om wie je bént, ondanks al je “lek en gebrek”. Naarmate dit tot je doordringt, krijg je een steeds grotere vrijmoedigheid om alles met Hem te delen wat je bezighoudt. Je bent voortdurend dankend en biddend in een intiem gesprek met je hemelse Vader. Je durft alles aan Hem kwijt, want je weet dat Hij je nooit in de steek zal laten. God spoort je aan tot deze grote vrijmoedigheid. (1,2,3,4) 

Zo’n proces van verdieping kan zich ook bij onze menselijke relaties afspelen. Als vanuit een basis van wederzijds vertrouwen iemand inlevend naar je luistert en serieus reageert op wat je vertelt, geeft dat de ruimte meer te vertellen. Je voelt je gehoord en geaccepteerd en je kunt jezelf blijven. Wederzijds vertrouwen en grote vrijmoedigheid zal elke relatie verdiepen en de gemeenschap intensiveren.

  1. Hebreeën 4:16: “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd”.
  2. Hebreeën 10:19-22: “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, … zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten”.
  3. Hebreeën 10:35: “Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft”.
  4. Hebreeën 13:5-6: “… want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen”.

Vraagje: Durf jij vrijmoedig over je relatie met God te vertellen? 

Deel dit artikel op: