29 juli

3 Johannes 1:11
Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien.

Wie goed doet, is uit God; dat wil zeggen: is uit God geboren. Die is een nieuwe schepping, verbonden met de Eersteling van die nieuwe schepping, namelijk Christus. Dat nieuwe leven kan niet zondigen, wij wel.

“Een ieder, die uit God geboren is, die doet (dient) de zonde niet, want Zijn zaad. (Christus) blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren” (1 Johannes 3 :9). Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Dat wil zeggen dat hij geen gemeenschap (relatie) met God heeft. Dan wandelt hij niet in het licht, maar in de duisternis.

God ziet ons in Christus als nieuwe scheppingen.

2 Korinthe 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Daarom zegt Johannes: “Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.” (1 Johannes 3:20)

Dit is zo’n mooie tekst, met zo’n diepe inhoud. Wanneer wij naar onszelf kijken, zeggen we: “Ik ben niet goed, ik doe nog zoveel verkeerd.” Zoals Paulus zegt in Romeinen 7:18: “Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.”

God is echter meerder dan ons hart. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hij zegt: “Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen.” (Jesaja 55:8, 9) Daarom zouden onze gedachten veranderd worden, opdat wij leren denken zoals God denkt. Dat gebeurt wanneer wij ons beschikbaar stellen aan de Heer (Romeinen 12: 1-3). Vers 2 zegt: “En wordt dezer wereld (het denken van de mensheid) niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed (denken).” Dat is het werk van Gods Geest en Woord in ons. Zo leren wij wat de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En hoe we Hem kunnen dienen.

Deel dit artikel op: