14 juli

Wat doet de Waarheid? Dat antwoord vinden we in Johannes 8:31-32. Jezus zegt daar tot de Joden die Hem geloofden: “Indien gijlieden in Mijn Woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Wanneer we verbonden blijven met Gods Woord, dan zijn we echte volgelingen van Jezus Christus. Hij zegt in Johannes 17:17: “Uw Woord is de Waarheid.”

Die Waarheid maakt ons vrij. Waarvan? Dat staat onder andere in Romeinen 8:2. “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De wet prikkelt de werking van de zonde in ons leven en door de zonde de dood. Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Dood is scheiding van God.

In het Hebreeuws zijn alle letters ook getallen (net als bij Romeinse cijfers) Het woord “Waarheid” is in het Hebreeuws “emeth”. De letters van dit woord zijn in getallen 1-40-400. Zonder de 1 krijg je een ander Hebreeuws woord: dood (40­400). Zo bijzonder is de taal van God. 1 is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De 1 staat voor God. Als je God van de waarheid afhaalt, wordt het dood. Jezus Christus zegt: “Ik ben de Eerste en de Laatste.” (Openbaring 1:17). Zonder de 1 in ons leven zijn wij ook dood voor God. (Jesaja 59:2) Verbonden met de 1 zijn wij levend gemaakt. Wat een geweldige waarheid.

Johannes 8:36
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

“De Zoon en de Vader zijn één” (Johannes 10:30). De Zoon, Jezus Christus, is Dezelfde als de Geest van God.

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid”
(2 Korinthe 3:17). Die vrijheid wordt tot stand gebracht door de Waarheid oftewel door Gods Woord. Het Woord is vol van genade en waarheid. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden (Johannes 1:17). Leve de vrijheid!

Deel dit artikel op: