07 08

8 Juli

God is Geest.

In Genesis 1:2 staat:"… en de Geest Gods zweefde op de wateren". Dat betekent
de Geest, namelijk God. Het is niet Iemand anders.

In Johannes 4 : 24 staat: "God is Geest…" Het woordje "een” mogen we weglaten, omdat het er niet staat. Het Grieks en het Hebreeuws kennen geen
onbepaald lidwoord. Beide talen kennen alleen het bepalend lidwoord "de".
God is de GEEST.

Wat betekent dat? God is de onzichtbare; dat wisten we al uit Johannes 1:18.
Johannes maakt in hoofdstuk 3 vers 8 duidelijk wat Geest is. Hij vergelijkt de Geest met de wind: "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid;
maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een ieder,
die uit de Geest geboren is."

Iemand die uit de Geest geboren is, is ook onzichtbaar. Het nieuwe leven is
nog verborgen met Christus in God. Dat nieuwe leven wordt pas geopenbaard,
wanneer Christus geopenbaard wordt. (Kolossenzen 3 :3,4)

Het Hebreeuwse woord voor Geest is ruach en het Griekse woord is pneuma.
Deze woorden komen heel vaak in de Bijbel voor. Wanneer God in Genesis 6:3
tot de mens spreekt, zegt Hij: "Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de
mens, dewijl hij vlees Zs." "Mijn Geest" betekent dan "IK".

Wanneer David tot Zijn Heer spreekt, zegt hij bijvoorbeeld: "Mijn ziel dorst naar
God." (Psalm 42 :3) Dat betekent dan: "ik" dorst naar God.

God is Geest. De mens is een levende ziel. Alzo is er ook geschreven: De eerste
mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot levenma-
kende Geest. (1 Korinthe 15 :45) God zegt in Ezechiël 18 :4: "Ziet, alle zielen zijn
van Mij;… de ziel, die zondigt zal sterven".

Elk mens sterft, maar wie de levendmakende Geest ontvangen heeft, leeft voor
eeuwig. Die is uit de Geest geboren en heeft Gods Geest ontvangen. Door die
Geest zouden wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dit staat
in 1 Korinthe 2 :9-12.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info