2 juli

God openbaart Zijn wezen, Zichzelf, via Zijn Zoon. De Zoon is volgens de Bijbel Degene Die uit de doden is opgestaan. God heeft Hem opgewekt van tussen de andere doden uit; dat betekent “uit de doden opstaan”. Daarover lezen wij in Handelingen 13:30-37. Voor opstanding uit de doden worden daar ook de woorden “verwekt” en “gegenereerd” gebruikt. Jezus Christus was de Eerste Die opstond uit de doden en nooit weer is gestorven. Hij is het Begin van de nieuwe schepping, Die God tot stand brengt via Zijn Zoon. De Zoon heeft, en is het eeuwige leven. Een ieder, die in de Zoon gelooft, heeft dat eeuwige leven (1 Johannes 5:12).

Jezus heet sinds Zijn opstanding: de Christus. Dat lezen wij in:

Handelingen 2:36
Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot Heere en Christus gemaakt heeft, deze Jezus, Die gij gekruist hebt.

Christus betekent Gezalfde. Christus wordt in de Bijbel ook de Geest of de Geest van Christus genoemd. Geest betekent alles wat onzichtbaar is. Christus, de buitenkant van God, is nu ook onzichtbaar; Hij is verborgen in de hemel. In Kolossenzen 3:3 staat namelijk, dat ons leven met Christus verborgen is in God. God is verborgen. Christus en wij zijn in God verborgen. Het nieuwe leven is nog niet zichtbaar in deze wereld, maar wacht op de openbaring. Dat staat in Kolossenzen 3:4.

In Romeinen 8:9 en 10 vinden we allemaal termen voor één en Dezelfde. Lees maar mee: Eerst wordt de Geest genoemd, dan de Geest van God, vervolgens de Geest van Christus en dan Christus. Het gaat echt allemaal over Dezelfde. God openbaart Zich dus in Zijn Zoon, maar net zo goed door de Geest. Die Geest leidt ons in heel de Waarheid (Johannes 16:13).

Wat geweldig dat God ons Zijn Zoon, Zijn Geest gegeven heeft, opdat wij Hem mogen leren kennen.

Deel dit artikel op: