12 juni

Er wordt door Samuël, in opdracht van God, een koning aangesteld, genaamd Saul. Echt een koning naar de mens. Hij is namelijk groot van gestalte. Het is echter niet de koning die door God bedoeld is, ook al is hij door God verkoren. Men had God als koning moeten blijven aanvaarden. Maar de dingen gaan zoals ze gaan en God volbrengt toch wel Zijn plannen. En Hij gebruikt zelfs het kwade voor Zijn doel. Maar wee degene die het kwade bewerkt (Johannes 5:29; Romeinen 2:9). De Here Jezus moest sterven om ons te verlossen uit de macht van satan en uit de macht van de dood. Maar wee de mens door wie Hij verraden werd. Judas dus (Lukas 22:22).

Niet alles wat God toestaat en eventueel mogelijk maakt, is ook Zijn wil. God wil dat alle mensen behouden worden; maar als mensen niet willen geloven in de Zoon van God, Jezus Christus, gaan ze verloren. Is dit Gods wil? Nee. Doch de mens heeft zelf de keuze.

Een ander voorbeeld is Hizkia, koning van Juda (Lees 2 Koningen 20). Hizkia werd ziek en het was Gods wil (en hij liet dit weten door de profeet Jesaja) dat hij zou sterven. Toen bad Hizkia om genezing en God verhoorde zijn gebed. Hij vroeg en kreeg een teken ter bevestiging. Hij vroeg om de schaduw op de zonnewijzer tien graden terug te laten gaan, en het gebeurde. Een groot wonder dus. Er werden vijftien jaar aan zijn leven toegevoegd. Helaas liep dit niet goed af. Hij liet een gezantschap uit Babel al zijn schatten en al zijn rijkdom zien. Dit voor eigen roem. Dit had nogal wat gevolgen. Je moet dit zelf maar eens gaan lezen in 2 Koningen 20 en 2 Kronieken 32:24-33.

God weet wat voor ons het beste is. Wij zouden er goed aan doen om ons aan Zijn gezag te onderwerpen, ook als dit, naar onze gedachte, niet in ons voordeel is. Ik wil hier niet zeggen dat wij de Heer niet om genezing mogen bidden. Natuurlijk mag dat. Trouwens, God verhoort alle gebeden die naar Zijn wil zijn. En dat kan eventueel ook genezing zijn.

1 Johannes 5:14
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

Wil je dat je gebeden verhoord worden, leer dan Zijn wil kennen. Lees dus Zijn Woord de Bijbel want dáárin leer je Hem kennen.

Deel dit artikel op: